Sá chás nach bhfuil tú sásta le d'ordú glacfaimid táirge ar ais laistigh de 30 lá agus aisíoc a thabhairt duit AR CHOINNÍOLL GO BHFUIL AN BHAIL CHÉANNA AIR NUAIR A SEOLADH CHUGAT É. Beidh custaiméirí freagrach as an bpostas ar ais ach amháin gur earráid againn is cúis leis.  Ní chuirfidh sé sin isteach ar do chearta reachtúla. 

In the unlikely event you are not happy with your order we will accept a return product within 30 days and issue a refund ON THE CONDITION IT IS RETURNED IN THE STATE WE SENT IT. Customer will be responsible for return postage unless the reason is due to an error on our part. This, of course, does not affect your statutory rights.

Website Design by Dmac Media