Seachadadh
COSTAIS
Postas ar Oileann na hÉireann (an Post)                  €1.50
Postas chun na hEorpa (Postas Idirnáisiúnta)        €2.20
Postas taobh amuigh den Eoraip (Idirnáisiúnta)    €2.50
SEACHADADH
Cuirfear an t-ordú sa phost laistigh de 2-3 lá oibre, níos luaithe má fhaightear an t-ordu roimh 12.00am.  Tá seans go mbeidh moill ann ag amanna gníomhacha, amhail an Nollaig nó laethanta saoire.
Ní féidir linn amanna níos beaichte a thabhairt mar níl aon smacht againn ar An Post nó ar Phostas Idirnáisiúnta ach táimid thar a bheith sásta leis an tseirbhís le An Post go dtí seo.
Má tá earra de dhíth ort go práinneach, inis dúinn agus déanfaimid ár ndícheall é a chur sa phost ar an lá céanna.
Déanaimid gach iarracht seachadadh slán sábháilte a chinntiú ach ní féidir linn bheith freagrach as earraí atá caillte nó damaiste tar éis iad a chur sa phost.

Delivery

DELIVERY COSTS
Post to Island of Ireland (An Post)                            €1.50
Post to Europe  (Standard International Mail)     €2.20
Outside Europe (Standard International Mail)     €2.50
 

DELIVERY
Posted usually within 2-3 working days, earlier if order received before noon. May be longer in busy season.
We cannot be more specific about delivery times as we have no control over An Post or International Mail but we can say that up to now we are very impressed with fast delivery.
If you require an item urgently please advise and we will do our best to have it in the post same day.
As we make every effort to ensure safe carraige we cannot accept responsibility for items lost or damaged in the post.

Website Design by Dmac Media