Smaointe Irish Language Cards

 
 

Fúinn

Tionscal baile is ea Smaointe atá lonnaithe ar Cheann Léime, Co. an Chláir ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Bhunaigh Valerie in 1997 é agus tá sé ag freastal ar shiopaí agus ar chustaiméirí i ngar is i gcéin ó shin. Is cártaí dátheangacha iad le dul i gcion ar phobal níos leithne agus leis an nGaeilge a chur chun chinn ach tá leagan Gaeilge amháin ar fáil freisin ach iad a iarraidh.

Chomh maith leis na cártaí beannachta déanann Smaointe páipéarachas pearsantaithe a dhearadh agus a phriontáil; bainis, cuimhneachán, buíochas, corparáideach, cumainn agus scoileanna, srl.

Is aistritheoir gairmiúil freisin í Valerie; tig leat bheith cinnte go mbíonn ardchaighdeán ina cuid oibre.

~

Smaointe is a small cottage industry based on Loop Head, West Clare on the Wild Atlantic Way which was established by Valerie Mhic Giolla Fhinnéin in 1997 and has been providing Irish language greeting cards ever since to customers and retail units both at home in Ireland and abroad. The emphasis is very much on promotion of  Irish and they are bi-lingual to reach a wider audience and but are also available in Irish only on request.

In addition to the greeting cards Smaointe has also been designing and printing personalised stationary over the years; wedding, memorial, thank you, corporate, clubs and schools.

Valerie is also a professional freelance Irish translator so you can be assured of a very high standard in her work.

Website Design by Dmac Media