Seanfhocail Old Sayings SF10

Seanfhocail Old Sayings SF10

Price:
1.95
Quantity:
Pack Offer

Description:

fiche bliain ag fás, fiche bliain faoi bhláth, fiche bliain ag meath etc...
twenty years growing, 20 years in bloom, 20 declining etc...

Bán istigh le do theachtaireacht féin a scríobh.
Blank inside for your own message.

Oiriúnach le réimse beannachtaí a thabhairt
Suitable for a range of greetings. Cards are available singly or as 6 pack offer

Website Design by Dmac Media